Pogoji

Naslednji splošni prodajni pogoji urejajo ponudbo in prodajo izdelkov in/ali storitev na spletnem mestu e-trgovine http://www.efeel.co (»spletna stran«). Pred naročanjem katerega koli izdelka natančno preberite te splošne pogoje.

Media Leaders sro, podjetje, registrirano na Slovaškem (številka poslovnega registra 46 406 999 , davčna številka in številka za DDV SK2023368787, ima sedež na Slovaškem, na naslovu Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica. Media Leaders je imetnik commercee Spletna stran efeel

1. Področje uporabe spletne strani

1.1 Spletna trgovina efeel je rezervirana za maloprodajo. Efeel ponuja izdelke za prodajo izključno kupcem »končnim uporabnikom«, torej »potrošnikom«. Za »potrošnika« se šteje vsak posameznik, ki kupuje blago za namene, ki niso povezani s kakršno koli komercialno, obrtno ali poklicno dejavnostjo, ki se izvaja v njegovem poslu. V kolikor uporabnik ni "Potrošnik" je vabljen, da se izogne oddaji naročil v spletni trgovini; Efeel si pridržuje pravico, da ne obdeluje naročil, oddanih od uporabnikov, ki niso "potrošniki", in naročil, ki niso v skladu s poslovno politiko efeela.

1.2 Vse informacije, vsebovane na spletnem mestu, ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za prodajo izdelkov v kateri koli državi ali lokaciji.

Izdelke, ki so ponujeni za prodajo na spletnem mestu, je mogoče kupiti in poslati samo strankam, ki prebivajo in navedejo kot destinacijo po vsem svetu.

1.3 Nakup izdelkov na spletnem mestu je dovoljen osebam, ki jamčijo, da so stare najmanj osemnajst (18) let in so sposobne skleniti pravno zavezujoče pogodbe.

1.4 Prodaja izdelkov na spletnem mestu predstavlja pogodbo na daljavo, ki jo urejajo 50. člen in nap. slovaškega zakonodajnega odloka št. 206 z dne 6. septembra 2005 (»Potrošniški zakonik«) in slovaškega zakonodajnega odloka št. 70 z dne 9. aprila 2003, ki vsebuje ureditev elektronskega poslovanja

1.5 Veljajo splošni prodajni pogoji, objavljeni na dan oddaje naročila. Občasno jih je mogoče spremeniti glede na morebitne zakonske spremembe. Vse spremembe začnejo veljati z dnem objave na spletnem mestu

2. Sprejetje splošnih prodajnih pogojev in sklenitev pogodbe

2.1 Angleščina je jezik, ki je na voljo za sklenitev pogodbe. Pogodba je sklenjena v državah Evropske unije, kot je navedeno v zgornjem odstavku 1.2

2.2 Stranka mora pozorno prebrati ta določila in pogoje. Stranko spodbujamo, da prenese, shrani ali natisne kopijo le-tega, kot tudi informacije o pravici do odstopa od pogodbe in vse druge informacije, ki jih efeel zagotovi na spletnem mestu, pred ali med nakupom.

2.3 Za sklenitev nakupa enega ali več izdelkov na spletnem mestu mora stranka izpolniti naročilnico in jo poslati na efeel, v elektronski obliki, po navodilih, ki so prikazana na spletnem mestu v fazah naročila.

2.4 Z oddajo naročilnice preko spletne strani (posreduj) kupec brezpogojno sprejema in soglaša, da bo ravnal v skladu s temi splošnimi prodajnimi pogoji v pogodbi z efeelom. V primeru nestrinjanja glede določenih pogojev, ki jih vsebujejo ti splošni prodajni pogoji, uporabnika vabimo, da ne odda nobene naročilnice za nakup na spletnem mestu

2.5 Efeel bo obrazce za naročilo vložil v zbirko podatkov v skladu z določili zakona. Stranka lahko dobi dostop do svojega naročilnice prek razdelka " http://www.efeel.co/user/in " na spletnem mestu

2.6 Ko kupec odda svoje naročilo, bo efeel poslal e-poštno sporočilo »Potrditev vnosa naročila« s potrditev njegovega prejema.
To e-poštno sporočilo prikazuje izvleček bistvenih elementov naročila: osebne podatke, ki jih je vnesla stranka, naslov za dostavo, podrobnosti o naročenih izdelkih (opis in količina), podrobnosti o ceni, načinu plačila, stroških dostave, morebitnih dodatnih stroških. kot informacije o pravici do odstopa in povzetek splošnih prodajnih pogojev. Kupec se zavezuje, da bo pravilnost preverjal in morebitne popravke sporočal preko e-pošte [email protected]
To e-poštno sporočilo ne pomeni sprejetja naročila, temveč le potrditev pravilnega prejema naročila s strani ustreznih sistemov efeel. Stranka bo našla tudi svojo osebno »številko naročila«, ki jo mora uporabiti v kateri koli drugi naslednji komunikaciji z občutkom.

2.7 Pogodba med efeel in stranko bo sklenjena šele, ko efeel potrdi, da je bilo naročilo sprejeto po elektronski pošti "Potrditev naročila in pošiljke"

2.8 Vsako e-poštno sporočilo, poslano stranki s potrjevanjem statusa njegovega naročila (na primer e-pošta »Zahteva za dodatne informacije« ali e-pošta »Obvestilo o zamudi pri dostavi«), ali ustno sporočilo o naročilu se ne sme šteti za sprejetje naročila.
Sklenitev pogodbe poteka z odpremo naročenih izdelkov, razen če efeel kupca ni obvestil o nesprejemu le-te ali je stranka zahtevala preklic le-te.

2.9 Efeel si pridržuje pravico, da zavrne ali omeji naročila, ki ne zagotavljajo dovolj plačilne sposobnosti ali so nepopolna ali nepravilna. Pa tudi naročilo v zvezi z izdelki, ki niso več na voljo (ni na zalogi)
V teh stavkih efeel po elektronski pošti stranki čim prej sporoči, da pogodba ni sklenjena in da naročilo ni bilo sprejeto, ter navede razloge za zavrnitev.
V primeru, da je plačilo že opravljeno, efeel zagotavlja, da stranki povrne znesek, ki je bil že zaračunan z razveljavitvijo transakcije (glej člen 13. Način vračila)
Efeel si pridržuje tudi pravico, da zavrne naročila katere koli stranke, s katero ima efeel tekoči pravni spor glede predhodnega naročila. Efeel lahko prekliče katero koli naročilo, če sumi na kakršno koli goljufivo dejavnost, in lahko zavrne obdelavo naročil strank s predhodno zgodovino goljufivih naročil

3. Informacije o izdelku in razpoložljivost izdelka

3.1 Glavne značilnosti vsakega izdelka so prikazane na vsaki "strani z informacijami o izdelku" na podlagi informacij, ki jih zagotovijo proizvajalci. Efeel si pridržuje pravico do spremembe katere koli strani z informacijami o izdelku brez predhodnega obvestila.

3.2 Efeel se bo po najboljših močeh trudil predstaviti slike čim bližje izdelkom, ponujenim za prodajo.
Barve izdelkov pa se lahko razlikujejo od pravih glede na nastavitve računalniških sistemov, ki jih uporablja uporabnik.
Slike v specifikacijah izdelka se lahko razlikujejo tudi po odtenku barve, velikosti ali v povezavi z dodatki za izdelke. Za namene kupoprodajne pogodbe prevlada opis izdelka iz naročilnice, ki jo pošlje naročnik

3.3 Na spletnem mestu so lahko prikazane tudi podporne informacije za nakup splošne narave, kot so tiste, ki jih najdete na primer v vodniku za nakupovanje v slovarju.
Te informacije so podane kot preprosto generično informativno gradivo, ki ne ustreza dejanskim značilnostim posameznega izdelka. Za namene kupoprodajne pogodbe prevlada opis izdelka iz naročilnice, ki jo pošlje naročnik.

3.4 Na "Strani z informacijami o izdelku" za vsak izdelek je poseben razdelek, ki vsebuje informacije o "Izdelku na voljo". Kupec lahko kupi samo izdelke z naslednjo izjavo »Na zalogi«.
V primeru, da je status izdelka » Ni na zalogi «, lahko kupec nadaljuje z rezervacijo izdelka in ga efeel v imenu stranke naroči pri dobavitelju. Ko bo izdelek na voljo, bo efeel stranko obvestil po elektronski pošti.

3.5 Upoštevajte, da dodatek izdelka v nakupovalno košarico ne pomeni, da je izdelek samodejno rezerviran za kupca.
Izdelek je še vedno na voljo za nakup drugim strankam do oddaje in obvestila o potrditvi naročila s strani efeel, skladno s temi prodajnimi pogoji.
Lahko je odvisno od hkratnih naročil na spletnem mestu. Možno je, da bi zaradi tehničnih razlogov "razpoložljivi izdelek" po posredovanju naročila prenehal z zalogo, zato je treba počakati na novo dobavo. V tem primeru bo kupec nemudoma obveščen po e-pošti ("Izdelek rezerviran" ali "zamuda pri dostavi") in lahko zahteva preklic naročila kadar koli pred odpremo izdelka s klikom na gumb "prekliči" v e-pošta.

3.6. V primeru nedostopnosti naročenega izdelka bo kupec nemudoma obveščen po elektronski pošti, v vsakem primeru pa v tridesetih (30) dneh od dneva po oddaji naročila. Če je bilo plačilo že opravljeno, efeel hkrati zagotavlja, da stranki povrne znesek, ki je bil že zaračunan z razveljavitvijo transakcije. (glej spodnji odstavek: 13. Postopki vračila)

4. Cena, stroški pošiljanja, davki in dajatve

4.1 Vse cene, objavljene na spletni strani, so v € (evrih). Vključujejo DDV (20%), če so izdelki poslani in dostavljeni znotraj Evropske unije. Cena ne bo vključevala DDV, če so izdelki poslani in dostavljeni izven Evropske unije (če je na voljo).

4.2 Efeel si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ceno izdelkov. Razume se, da je cena izdelka, ki bo zaračunana stranki, tista, ki je prikazana na spletnem mestu v času oddaje naročila. Morebitno povečanje ali zmanjšanje po posredovanju naročila ne bo upoštevano.

4.3 Cena izdelka ne vključuje stroškov pošiljanja. Stroški dostave bremenijo kupca in jih plača kupec skupaj s plačilom celotne cene naročila.
Znesek za vsa naročila je 5 eur (z DDV) v košarici med postopkom spletnega nakupa in pred njegovim zaključkom ter v e-pošti »Potrditev naročila in pošiljke«.

4.4 Skupna cena naročila (z ločeno navedbo stroškov dostave in morebitnih drugih dodatnih stroškov) je vedno prikazana v vozičku na koncu nakupnega postopka." Ta vsota (ki bo navedena kupcu v "Vnos naročila" potrditev ” in v e-poštnih sporočilih "Potrditev naročila in pošiljke") bo skupni znesek, ki ga stranka dolguje v zvezi z naročilom. Stranki ne zapade nič več kot ta znesek, razen morebitnih carin (glej spodnji odstavek) .

4.5 Pošiljanje na nekatere zelo specifične destinacije lahko zahteva dodatne pristojbine in stroške, ki jih krije prejemnik in jih plača ob dostavi izdelkov neposredno davčnim in carinskim organom ali kurirju. Stranka efeel povrne takih davkov, dajatev in dajatev. Vendar pa vse morebitne davke, dajatve, stroške ali druge dajatve, ki jih določa zakonodaja vsake posamezne države, v kateri so izdelki poslani in dostavljeni, v celoti krijejo stranke.

5. Kako kupiti

5.1 Nakup izdelka na spletni strani je možen z ali brez registracije. Registracija omogoča stranki vrsto dodatnih storitev z ustvarjanjem osebnega profila.

5.2 Na spletnem katalogu kupec izbere in doda v košarico izdelke, ki so na voljo in jih je mogoče naročiti, kot je opisano na ustrezni "Strani z informacijami o izdelku". Pri vnosu naročila mora Kupec navesti določene osebne podatke (osebne podatke, cilj podatkov, številko stacionarnega in mobilnega telefona, e-poštni naslov); in vstavite veljavne podatke o kreditni kartici, za katero je pravno odgovorna, ali druge načine plačila (kot predvidevajo ti prodajni pogoji).

5.3 Efeel si pridržuje pravico zahtevati dodatne informacije in dokumentacijo, da bi preveril identiteto in lastništvo stranke za izvedbo plačila. Stranka jamči, da so vsi posredovani podatki resnični, točni in popolni (glej naslednji odstavek o načinu plačila).

5.4 Po oddaji naročila (posredovanem) je naročnik vabljen, da le-tega natisne ali shrani v elektronsko kopijo in še vedno obdrži sedanje splošne prodajne pogoje v skladu z določili o prodaji na daljavo.

5.5 Stranka, ki je oddala naročilo s prijavo (pomeni, da je registrirana stranka in je ustvarila svoj profil).

5.6 Ko kupcu potrdi pravilen prejem naročilnice (glej točko 2.6), efeel obdela naročilo in preveri podatke, ki jih je vnesel kupec, način plačila, pripravo izdelkov v skladišču. V nekaterih primerih bo morda potreboval telefonski stik s stranko ali zahteval dodatno dokumentacijo (glej odstavek Način plačila)

5.7 Efeel sporoči sprejetje naročila s pošiljanjem elektronske pošte »Potrditev naročila in pošiljke«, ki vsebuje povzetek informacij, ki so že vsebovane v naročilnici: ciljni podatki, opis in količina naročenih izdelkov, način plačila, dostava podatkov.

5.8 V primeru zavrnitve bo efeel o tem čim prej (v vsakem primeru pa v 30 dneh od datuma oddaje naročila) obvestil kupca z e-poštnim sporočilom »Obvestilo o preklicu naročila«, ki vsebuje razloge. V primeru, da je plačilo že opravljeno, efeel omogoča kontekstualno vračilo kupcu zneska, ki je bil že zaračunan z razveljavitvijo transakcije (glej člen 10. Način vračila)

6. Načini plačila

Kot je navedeno v odstavku 4.2 (Cena izdelka, stroški pošiljanja, davki in dajatve) Upoštevajte, da so vse transakcije, vključno z valuto, prevedene v evre po plačilu s strani stranke.

6.1 Plačilo s kreditno kartico

6.1.1 V primeru plačila s kreditno kartico bo banka znesek v zvezi z nakupom bremenila takoj, ob zaključku transakcije, ki jo izvede stranka na spletu.

6.1.2 V času oddaje naročila s strani stranke se spletna seja s spletnega mesta preusmeri na varno stran na spletnem mestu GP WEBpay (SSL). Na takem spletnem mestu bo stranka lahko dokončala plačilo cene
V nobenem trenutku med postopkom nakupa EFEEL ne more vedeti informacij o strankini kreditni kartici. Podatki niso dostopni s strani EFEEL ali tretjih oseb, niti ob oddaji naročila ali pozneje. Noben arhiv EFEEL ne hrani takšnih podatkov. EFEEL v nobenem primeru ne more biti odgovoren za kakršno koli goljufivo ali nezakonito zlorabo s strani tretjih oseb ob plačilu izdelkov, kupljenih na spletnem mestu

6.1.3 EFEEL si pridržuje pravico, da po e-pošti od stranke zahteva, da pošlje kopijo sprednje/zadnje strani veljavne osebne izkaznice. Zahteva po e-pošti bo navedla rok, v katerem mora EFEEL prejeti dokument. V vsakem primeru ta rok ne bo daljši od 5 delovnih dni. V čakanju na zahtevani dokument bo naročilo začasno ustavljeno. V primeru zahteve je stranka dolžna poslati vse zahtevane dokumente v določenem roku. Če EFEEL teh dokumentov ne prejme v zahtevanem roku, kot je v zahtevi po e-pošti, ali prejme neveljavne ali potekle dokumente. Pogodba bo sklenjena v skladu in za namene čl. 1456 cc, naročilo pa bo naknadno preklicano, razen pravice do odškodnine za kakršno koli škodo, ki bi jo lahko utrpel EFEEL zaradi naročnikovega ravnanja. O prekinitvi pogodbe bo kupec obveščen po elektronski pošti, najkasneje v 2 dneh po izteku roka za oddajo dokumentov, ki jih zahteva EFEEL, kar bo povzročilo preklic naročila in vrnjen vplačani znesek. Če EFEEL prejme zahtevano dokumentacijo v določenem roku, bodo pogoji dostave, tj. prevzem izdelka s strani kurirja, sporočeni stranki po potrditvi transakcije s strani Centrale za preprečevanje tveganja goljufije.

6.1.5 EFEEL ne more poznati in ne shranjuje podatkov na kakršen koli način, povezanih s kreditno kartico stranke ali s katerim koli drugim plačilnim sredstvom, povezanim s tem računom).

6.2 Bančno nakazilo

6.2.1 Stranke lahko plačajo z bančnim nakazilom. Naročeno blago bo poslano po prejemu plačila.

Številka računa : IBAN: SK9802000000002952352651

Naslov banke prejemnikov:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivoje 1
829 90 Bratislava 25
Slovaška

Koda SWIFT (BIC): SUBASKBX

Simbol spremenljivke (rereferenca) : številka vašega naročila

7. Pošiljka

7.1 Izraz "pošiljka" se nanaša na trenutek, ko je efeel izdelek zaupal določenemu prevozniku, ki prevzame odgovornost za izdelek (merila se lahko razlikujejo glede na vrsto naročenega izdelka in destinacijo)

  • Običajno prispe v 5 delovnih dneh (lahko se razlikuje glede na namembno državo)
  • Mednarodna pošta 1. razreda 'Podpisano za' dostava - mednarodna 'Podpisano za '

7.2 Pogoji pošiljanja in pogoji dostave so posebej navedeni v zvezi s posameznim izdelkom na vsaki ustrezni »Strani z informacijami o izdelku«. Pogoji pošiljanja začnejo veljati z dnem oddaje naročila, razen če ni določeno drugače

7.3 Če je naenkrat naročeno več izdelkov z različnim statusom razpoložljivosti, bo efeel izvedel samo eno pošiljko. Pošiljanje bo potekalo ob upoštevanju najdaljših časov (npr. v primeru, da je 1 izdelek naročen s statusom "Ni na zalogi", skupaj z izdelkom s statusom "Na zalogi", bosta oba izdelka odpremljena z daljšim rokom dostave, tj. 30 dnevi).

8. Dostava: pristojbine in pogoji

8.1. Dostave izdelkov se izvajajo na poštni naslov destinacije, ki jo naročnik navede v modulu za naročilo.

Stroški pakiranja in dostave

Standardno po vsem svetu - 5 € (dostava po celem svetu)

dostava po vsem svetu

8.2 Stranka mora sporočiti vse posebnosti, povezane z lokacijo dostave izdelka. Če so podani napačni podatki in podrobnosti, bo za nalaganje morebitnih dodatnih stroškov, ki jih bo eeel prevzel za dokončanje dostave izdelka, odgovorna stranka.

8.3 Dostava naročila se nanaša na nivo ulice. Ne dostavljamo na poštne predale, poštne urade in ne dostavljamo tretjim podjetjem, ki se ukvarjajo s transportom / špediterji.

8.4 Vsa odgovornost in tveganje za kupljeno blago bremenita kupca od trenutka, ko ima poštna služba podpis prejemnikov

8.5 Vsako vprašanje v zvezi s fizično, korespondenčno ali popolnostjo prejetega blaga mora Kupec nemudoma prijaviti efeel in najkasneje v 5 dneh od dneva dostave s prijavo po e-pošti na [email protected]

8.6 V primeru, da kupec zahteva ponovno pošiljanje kupljenega izdelka, bo efeel nadaljeval z novo dostavo, pri čemer si pridržuje pravico, da poleg stroškov nosi stroške vračila izdelka efeel.

8.12 V primeru, da kupljeni izdelek ni dostavljen ali zamuja v skladu s pogoji dostave, navedenimi v razdelku Specifikacije, lahko kupec to prijavi preko elektronske pošte: [email protected] . efeel bo preučil reklamacijo in o rezultatu nemudoma obvestil stranko po e-pošti v največ petnajstih (15) delovnih dneh.

9. Vračila: pravica do odstopa

9.1 V skladu s 64. členom in nap. potrošniškega zakonika (zakonodajni odlok št. 206/2005), ima kupec "potrošnik" pravico odstopiti od nakupa izdelka brez kazni in brez navedbe razloga za specifikacijo v desetih (10) delovnih dneh od prejema Izdelek. V skladu s pogoji, določenimi v naslednjih točkah

9.2 Efeel kupcu podeljuje boljše pogoje, kot jih določa Kodeks potrošnikov (ki določa, da mora stranka poslati pisno obvestilo v desetih dneh, s priporočeno pošto s povratnico) za uveljavljanje te pravice, dovolj je sporočiti voljo v 15 delovnih dni od datuma dostave izdelka, preko elektronske pošte: [email protected] Zadeva: (»Rad bi uveljavil pravico do odstopa od pogodbe)

9.3 Ob sporočilu o odstopu mora kupec navesti številko naročila (izdano ob nakupu), izdelek ali izdelke, za katere namerava uveljavljati svojo pravico do odstopa, in jasno izraziti svojo namero, da odstopi od nakupa.

9.4 Ko prejme zahtevo za umik po e-pošti, bo služba za pomoč uporabnikom EFEEL stranki takoj posredovala navodila o vračilu izdelkov. Izdelke je treba poslati na naslov podjetja, ki je naveden na kontaktni strani.
Izdelek je treba vrniti nepoškodovan, nerabljen, skupaj z vsemi originalnimi deli in embalažo (vrečke in/ali embalaža), v skladu s pogoji iz naslednjih točk 9.5.

9.5 Kako vrniti - Pošiljko vrne kupec

9.6 V primeru, da umik ni bil izveden v skladu s čl. 64 in nasl. Kodeks potrošnikov in še posebej, če izdelek ni v celoti sestavljen iz vseh svojih delov in/ali so mu priloženi dodatki in/ali elementi, ki so sestavni del (npr. etiketa mora biti še vedno pritrjena na izdelke s pečatom za enkratno uporabo, je sestavni del izdelka) in/ali ni v originalni embalaži, ali tudi če je poškodovana ali uporabljena s strani naročnika (izdelki niso bili nošeni, oprani, rabljeni), razen v razumni meji potrebne skrbnosti, ne pomeni odpovedi pogodbe in posledično ne bo upravičen do vračila zneska, ki ga je stranka plačala za izdelek. Izdelek bo kupcu ostal na razpolago v skladišču EFEEL, čakal na njegov prevzem, hkrati pa bo razveljavil zahtevo za umik.

9.7 V skladu s členom . 67, četrti odstavek, Potrošniškega zakonika, šele po prejemu izdelka in šele po potrditvi pozitivne skladnosti s pogoji in postopki za uveljavljanje pravice do odstopa in integritete (kot je določeno v zgornjih odstavkih), bo EFEEL v štirinajstih ( 14) dni od dneva prejema izdelka, v vsakem primeru pa v tridesetih (30) dneh od dneva, ko je bil EFEEL obveščen o zahtevanem odstopu od pogodbe, vrne vsote, ki jih je plačal kupec. Vračilo bo vključevalo stroške dostave, ne pa tudi zneska, plačanega za nakup kakršnih koli "dodatnih storitev dostave"

OBRAZEC ZA REKLAMACIJO - (potrebno je izpolniti in poslati z vrnjenim blagom - za napake izdelkov velja 2 leti garancije)

OBRAZEC ZA ODSTOP - (potrebno je izpolniti in poslati z vrnjenim blagom do 14 dni po prejemu izdelka)

10. POSTOPKI VRAČIL

10.1 Vračilo bo izvedeno z razveljavitvijo plačilne transakcije (če je plačilo izvedla stranka s kreditno kartico)

10.2 V primeru neusklajenosti med prejemnikom izdelkov, ki so navedeni v naročilnici, in tistim, ki je izvedel plačilo zneska za nakup, bo vračilo zneskov, v primeru pravice do odstopa, izvedla Cool-mania, tistim, ki so plačali.

10.3 Kot je bilo že omenjeno v razdelku 4.2, se vse transakcije strank, ki prebivajo v državi Evropske unije, pretvorijo v evre kot rezultat plačila stranke. Pri plačilih v valutah, ki niso evro, efeel še vedno vrne znesek v evrih, znesek v valuti pa se nato izračuna na podlagi razmerja spremembe na dan, ko je bilo vračilo opravljeno. Tečajna tveganja torej bremenijo stranko.

11. Običajna garancija

11.1 Izdelke, ki se prodajajo na spletnem mestu, lahko, odvisno od njihove narave, krije običajna garancija, ki jo izda proizvajalec ("Konvencionalna garancija"). Stranka se lahko zanese na to garancijo samo do proizvajalca. Trajanje, teritorialna razširitev, pogoji uporabe, vrste poškodb in/ali napak, ki jih pokriva, ter morebitne omejitve garancije so odvisne od posameznega proizvajalca in so navedene v garancijskem listu, ki se nahaja v škatli izdelka.

Proizvajalec izdelkov je odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi okvar teh izdelkov.
Ta vrsta garancije je prostovoljne narave in ne dodaja, ne nadomešča, ne omejuje ali izključuje in ne vpliva na pravno garancijo

12. Pravna garancija 24 mesecev za pomanjkljivosti skladnosti

12.1 V skladu s Kodeksom potrošnikov so vsi izdelki, ki se na spletnem mestu prodajajo "potrošniku", prav tako kriti z 24-mesečno zakonsko garancijo, ki pokriva neskladnosti z zahtevano kakovostjo in navedeno v pogodbah (v skladu s členi 128 ff. leg. št. 206/2005). Za prejem garancijskega servisa mora stranka ohraniti potrdilo o naročilu (e-pošta »Potrditev naročila in pošiljke« ali kurirsko dobavnico ali dokazilo o plačilu).

12.2 Pravna garancija 24 mesecev krije napake ali neskladnost izdelka, ki niso očitne ob nakupu, obstoječe v času dostave blaga, če je izdelek pravilno uporabljen, skladen s predvideno uporabo in kot ugotavlja Proizvajalec (določbe, ki jih vsebuje dokumentacija, ki je na koncu priložena izdelku.
Napako skladnosti je treba odpovedati v dveh mesecih od dneva, ko je bila odkrita, pod pogojem preklica garancije.

12.3 Šteje se, da je blago v skladu s pogodbo, če v trenutku dostave potrošniku:

12.4 So torej izključene iz obsega pravne garancije. Izdelku se lahko priložijo napake, ugotovljene z naključnimi dejstvi ali odgovornostjo Kupca ali z uporabo izdelka, ki ni v skladu s predvideno uporabo in/ali navedene v tehnični dokumentaciji.

12.5 V primeru okvare ali neskladnosti izdelka efeel zagotavlja stranki brezplačno povrnitev skladnosti izdelka: s popravilom ali zamenjavo izdelka z drugim z enakimi ali večjimi lastnostmi. V nasprotnem primeru z ustreznim znižanjem cene ali prekinitvijo pogodbe vračilo plačanega zneska.

12.6 Za uveljavitev pravne garancije mora stranka najprej predložiti dokazila o datumu nakupa in dobave blaga. Priporočljivo je, da kupec za namene takšnega dokazila shrani kopijo elektronske pošte »Potrditev naročila in pošiljke«, ki jo je prejel, ali katere koli druge dokumente, ki potrjujejo datum izvršitve nakupa (npr. kurirska dobavnica oz. dokazilo o plačilu).

12.7 Stranka mora efeelu poslati posebno sporočilo, ki zahteva Odpravo neskladnosti, preko e-pošte [email protected] Zadeva: Izdelek je pokvarjen
Služba za stranke bo stranki zagotovila posebne smernice za vsak izdelek, da aktivira garancijo. Efeel bo nemudoma odgovoril na sporočilo stranke in poudaril, katere korake naj sledi.

12.8 V primerih, ko uporaba garancije predvideva vračilo izdelka za odpravo napake, mora kupec izdelek vrniti v originalni embalaži, v celoti v vseh delih (vključno z embalažo ter vso dokumentacijo in dodatno opremo). Da bi omejili poškodbe originalne embalaže, je priporočljivo, da jo vstavite v drugo škatlo. Izogibati se je treba pritrditvi nalepk ali traku neposredno na originalno embalažo izdelka.

12.9 Popravilo bo izvedeno v najkrajšem možnem času. Povprečni čas se lahko giblje od 15 do 60 delovnih dni. V primeru neupravičenega prekoračitve roka lahko naročnik zahteva zamenjavo blaga ali sklenitev pogodbe. Za zamudo pri popravilih ali zamenjavah ni mogoče zahtevati nobene škode.

12.10 Če napaka ni ugotovljena ali če ne bi smela biti neskladnost izdelka, se v skladu z zakonodajno uredbo št. 206/2005 naročniku zaračunajo vsi stroški preverjanja in popravila ter morebitni drugi stroški ( transport itd..), ki jih na koncu vzdržuje efeel. Garancija je neveljavna, če je napaka nastala zaradi zanemarjanja ali napačne uporabe kupca, goljufije, vlage ali drugih vzrokov, ki niso povezani s proizvodnimi ali proizvodnimi napakami.

13. Zasebnost

13.1 Osebni podatki, ki jih stranka zahteva in posreduje med izpolnjevanjem modula naročil, se zbirajo in obdelujejo, da bi izpolnili zahteve stranke in v nobenem primeru ne bodo licencirani tretjim osebam. Efeel svojim strankam zagotavlja spoštovanje pravil o obdelavi osebnih podatkov v skladu s kodeksom o zasebnosti, določenim v zakonodajnem odloku št. 196 z dne 30. 6. 2003 in kasnejšimi spremembami.

14. Napake in/ali netočnosti na spletnem mestu

14.1 Efeel se nenehno zavezuje, da bo preverjal spletni katalog, da bi preprečil napake ali netočnosti. Vendar pa je možno, da spletno mesto vsebuje napake, netočnosti ali opustitve. Efeel si zato pridržuje pravico, da popravi vse napake, netočnosti ali pomanjkljivosti, ki jih vsebuje spletno mesto, tudi potem, ko je končno prejelo naročilo. Prav tako si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali posodobi podatke brez predhodnega obvestila stranki.